NEN1010 - NEN3140 - Scope 8 - Scope 10 - Scope 12

 

Wij als Erkende Sterkin Installateur verzorgen voor nieuwe en bestaande installaties de inspectie.

Tevens zijn wij door SCIOS gecertificeerd om Scope 8 10 en 12 inspecties uit te voeren.

Afhankelijk van de vereiste norm wordt een installatie visueel gecontroleerd en worden er metingen en beproevingen uitgevoerd aan de vast aangelegde installatie.

Middels opleiding, ervaring en de door SCIOS gecertificeerde diploma’s zijn we volledig op de hoogte van onderstaande inspecties.


Inspectie NEN1010

Volgens de NEN1010, hfdst 61 Eerste inspectie, moeten installaties bij voltooiing worden geïnspecteerd voordat deze door de gebruiker in bedrijf wordt genomen.

Indien gewenst kunnen we een “nieuwbouw/ oplever” inspectie voor u verrichten.

 

Inspectie NEN3140

In het Arbobesluit, in de Arbowet, staan een aantal punten die te maken hebben met de elektrische veiligheid. Elke installatie eigenaar dient hieraan te voldoen.

Om aan de eisen uit de Arbowet 3.4 te voldoen is het raadzaam om installaties periodiek te inspecteren.

Indien er een inspectie uitgevoerd wordt op een bestaande installatie volgens de NEN3140 wordt er voldaan aan het gestelde in de NEN1010, hfdst 62 Periodieke inspectie.

De NEN3140 is de norm voor de veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties.

Veelal is de verzekering of de gemeente de eisende partij voor een inspectie.

Wij verzorgen voor u de NEN 3140 inspectie en desgewenst ook een aanvullend thermografisch onderzoek. Onze bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport.

 

Inspectie Scope 8.

Een SCIOS Scope 8 keuring is een veiligheidsinspectie van een vaste elektrische installatie.

De inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140: ‘’Bedrijfsvoering van elektrische installatie – Laagspanning’’.

Met scope 8 wordt de veiligheid van een bestaande installatie gecontroleerd en vastgelegd.

Daarnaast wordt er gecontroleerd op het veilig gebruik van deze installatie en wordt er preventief gekeken hoe letsel voorkomen kan worden bij gebruikers van de elektrische installatie.

 

Inspectie SCIOS Scope 10, conform NTA8220.

De NTA 8220/ SCIOS Scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s

De methode brengt de brandveiligheid van installaties en de daarop aangesloten apparatuur in kaart

De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt in relatie met de omgeving.

Het doel van de inspectie is om de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.

Een vast onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een thermografisch onderzoek.

Met een thermografische camera wordt de temperatuur gemeten van aansluitingen en componenten in de elektrische installatie. Na beoordeling van de gemeten temperatuur wordt aanbevolen of directe actie is vereist of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Onder elektrisch materieel verstaan we volgens de NTA 8220; elektrische installaties, elektrische apparaten en elektrische uitrusting van machines.

 

Inspectie SCIOS Scope 12.

SCIOS Scope 12 is een beoordeling van de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties (zonnepanelen).

Volgens de eisen van Scope 12, gebaseerd op Technisch Document 18 en met de IEC62446-reeks als uitgangspunt, inspecteren wij PV-installaties.

Met als resultaat een onafhankelijk inspectierapport en een veilige en bedrijfszekere installatie.

 

Thermografische Inspectie

Thermografie is een verzamelnaam voor warmtebeeldvormende technieken, ofwel het maken van warmtebeelden.

In elektrische installaties is een plek die te veel warmte afgeeft verdacht. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ontoelaatbaar hoge overgangsweerstand of een slecht contact.

Voor het uitvoeren van thermografische onderzoeken hanteren wij de NPR8040,

Dit is de norm met thermografische inspectiemethoden voor elektrische installaties en het beoordelen van de gemeten temperatuur.