Brandbeveiliging

Als door de DEKRA gecertificeerd Branddetectiebedrijf mogen wij brandmeldinstallaties leveren en installeren. Tevens zijn wij een DEKRA gecertificeerd Onderhoudsbedrijf. Wij werken conform het CCV certificatieschema brandmeldinstallaties.

Door deze certificeringen hebben wij de juiste kennis in huis om u van een passend advies te kunnen voorzien.

In een bedrijfsgebouw, zorginstelling of schoolgebouw wordt een brandmeldinstallatie, in combinatie met een ontruimingsinstallatie, veelal geëist vanuit het gebruiksbesluit. Ook zien wij steeds vaker dat een installatie door de verzekeraar wordt geëist.

Voor elke brandmeld- en ontruiming-installatie in een bedrijfspand dient er een Programma van Eisen(PVE) te worden opgesteld en ter goedkeuring te worden aangeboden aan de eisende partij. Wij kunnen dit PVE voor u opmaken en ter goedkeuring aanbieden aan de betreffende instantie.

Voor het ontwerpen van de brandbeveiliging hebben wij een projecteringsdeskundige in dienst die op de hoogte is van de gestelde eisen in de NEN2535 en NEN2575 en deze normen op een doeltreffende manier probeert toe te passen, passende bij het project. 

Om de betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie te kunnen blijven garanderen heeft dit systeem jaarlijks onderhoud nodig. U kunt bij ons verschillende type onderhoud- en storingscontracten afsluiten. Vanuit de “regeling brandmeldinstallaties” wordt er geëist dat er een maandelijks terugkerende periodieke controle van de brandmeld- en ontruiming-installatie wordt uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden ook wel “OP werkzaamheden” of "Beheerderstaken" genoemd. Wij kunnen deze werkzaamheden voor u uit handen nemen.

Vanuit het bouwbesluit 2012 is het voor een aantal bouwwerken verplicht om de aanwezige brandmeldinstallatie door een onafhankelijk inspectie bureau te laten inspecteren. Dit wordt ook wel het Inspectiecertificaat genoemd. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Wij begeleiden dit traject en schakelen een onafhankelijk inspectiebureau in.

Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

 

Met Hertek uit Weert zijn wij een partnerschap aangegaan voor de levering van onze brandmeldsystemen. De centrales type BSX en Penta zijn al jaren een begrip in de brandmeld installatiebranche.