NEN 3140 installatiekeuring
Bij een ongeval ten gevolge van elektriciteit zal de arbeidsinspectie een onderzoek instellen naar de omstandigheden die tot het ongeval hebben geleid.
Hierbij wordt aan de hand van de NEN 3140 getoetst op welke wijze de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht tot een veilige arbeidsomgeving. Deze NEN 3140 bevat regels voor een veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties.