Één van de meest toepasselijke uitdrukkingen met betrekking tot brand is wel: “voorkomen is beter dan genezen”. Meestel gaat een brand gepaard met emotionele en materiële schade en er komt vaak persoonlijk leed bij kijken. Daarom is het beter om een brand in een vroeg stadium te detecteren om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

Wij nemen brandbeveiliginginstallaties dan ook zeer serieus.